Loại phản xạ khuếch tán nhỏ với khoảng cách phát hiện dài

Mã hàng:
BA2M Series 

Giá bán:
Please call!

Lượt xem:
9149

Thông tin sản phẩm

* Thực hiện khoảng cách phát hiện dài (2m) bởi thấu kính được thiết kế đặc biệt
* Có chỉ thị trạng thái Light ON
* Bao gồm chức năng điều chỉnh độ nhạy
* Hiển thị LED 2 màu

Ordering Information