Đầu nối thẳng PC

Mã hàng:
PC 06-xx 

Giá bán:
Please call!

Lượt xem:
5766

Thông tin sản phẩm

 

 

            

 

Diễn giải

Mã số

Đơn giá (VNĐ)

Đầu nối thẳng F6 ren M5

PC 06M5

 

Đầu nối thẳng F6 ren 9.6 (G1/8)

PC 0601

 

Đầu nối thẳng F6 ren 13 (G1/4)

PC 0602

 

Đầu nối thẳng F6 ren 17 (G3/8)

PC 0603

 


Sản phẩm khác