Màn hình hiển thị

Mã hàng:
BLD-236 

Giá bán:
Please call!

Lượt xem:
3887

Thông tin sản phẩm

Large Display
LED, 57mm Height, 6 Digit
RS-232C, 422 Communication

Sản phẩm khác